Parçalı Bulutlu
Açık

19 Nisan 2018 Perşembe
   EDİRNE | RÖPORTAJLAR | YAZARLAR | FOTO GALERİ | VİDEO GALAERİ | Reklam | Künye | İletişim
 YAZARLAR
/ Edirne Ahval / Bağımsız Günlük Siyasi Gazete  
edirneahval@gmail.com
Altay BAYATLI
Sultan Mecid – Mecidiye – Mahmudiye – Yeni – Dış – Meriç Köprüsü
18 Haziran 2016, 10:20

Edirne merkezinin güneyinde, şehri Karaağaç’a bağlayan ikinci köprüdür. Meriç Nehrinin esas yatağında kuzeydoğu – güneybatı düzlemindedir.

Sultan Mecid – Mecidiye – Yeni – Meriç Köprüsü taş olarak yapılmadan önce burada sanatlı büyük bir ahşap köprünün varlığı bilinmektedir (Bu ahşap köprü eski kaynaklarda ve Edirne’nin kadimleri tarafından I. Murad Han Köprüsü, İkinci Köprü ve Demirtaş Köprüsü olarak da bilinirdi). Taş köprünün inşasına başlanmadan hemen önce Rus işgaline uğrayan Edirne (1829), oldukça harap bir durumdayken, Sultan II. Mahmud Han buradaki halkın moralini düzeltmek ve Edirne’de askeri birlikleri denetlemeye geldiği zaman varlıklı bir Ermeni’nin padişah onuruna verdiği davette köprünün yapım emrini verir (1842). Lakin padişahın ömrü, o gün şartlarının zorluğundan ve maddi olanaklardan dolayı bu köprünün yapımını görmeye yetmez. Köprü Sultan Abdülmecid Han döneminde 1847 senesinde tamamlanır ve padişahın onuruna köprüye Sultan Mecid – Mecidiye Köprüsü ismi verilir. Köprüye ithaf edilen bu ismin yanında Edirne halkı bu köprüye Dış Köprü demesiyle birlikte onun yapım emrini veren sultana ithafen, Mahmudiye bazen de Mecidiye ve Yeni Köprü adını verdi. Fakat günümüzde bu sanatlı köprü maalesef nehrin adıyla Meriç Köprüsü olarak bilinmektedir.

Köprünün özelliklerine bakacak olursak, Mecidiye Köprüsü Edirne’nin günümüzde Meriç Nehri üzerindeki tek taş köprüsü olmakla birlikte Osmanlıların Edirne’ye kazandırdığı son sanatlı taş köprüdür. Köprü hörgüçlü tipte, özenle işlenmiş kesme taşlardan yapılmış, kemerleri sivri formdadır. 12 gözlü olan köprünün, boyu 220 m., genişliği 7 m. ‘dir. Köprünün Tarih Köşkünün kubbesinin içerisinde çok sanatlı freskler (duvar resimleri) mevcuttur. Tarih Köşkünün bulunduğu ortadaki ayağının altında 1 olmak kaydı ile diğer ayaklarda da simetrik olarak 5 er, toplam 11 tane tahliye gözü vardır.  Köprünün tam ortasına konumlandırılan mermerden ve çok sanatlı olan bu Tarih Köşkünün üstünde önceleri demirden güneş sembolü olmasına karşın günümüze ulaşmamıştır. Tarih köşkünün karşısında yine mermerden bir balkonu vardır ki oradan bakıldığında tüm Meriç Nehri ihtişamı ile görülebilir. Köprünün kitabesi işgal sırasında Edirne’de yaşayan Neyyir isimli bir hain tarafından yok edildiğinden 1966 yılında eskisinin bire bir kopyası niteliğinde sanatlı şekilde yeniden yapılmıştır. Köprünün her iki kıyısında da gemi, kayık ve sandalların yanaşabilmesi için kesme taşlardan rıhtım yapılmıştır. Nitekim taş köprü yapılmadan önce de burada oldukça yoğun yapılan bir nehir ticareti mevcuttu. Köprünün selyaranları, akıntı yönü olan kuzeybatı yönünde üçgen çıkıntılar üzeri basamaklı piramit, diğer tarafında da yedi köşeli dairesel bir kaide üzerinde köşeleri belirgin külah biçimindedir.

Köprünün iki kitabesi vardır. İlki Sultan II. Mahmud Han zamanında Pertev Paşa tarafından yazılmıştır. İkinci kitabesi de Şair Zîver tarafından kaleme alınmıştır. Binaenaleyh daha önce de bahsettiğimiz üzere savaş döneminde Edirne işgal edildiği zaman bir hain tarafından bu kitabe çalınır veya yok edilir. Nitekim 1966 yılında eskisinin kopyası şeklinde Mustafa Uğur tarafından yazılıp mermere işlenerek yerine yerleştirilmiştir.

 I. Kitabe:

“Cenâb-ı hazret-i Mahmûd Hân Şâhen-şeh-i Devrân

Penâh-ı Dîn-ü Devlet Kehf-î Ümmet Sâye-î Yezdân

Edirne Şehrini Teşrifi Çok Hayr Oldu Ez-cümle

Yıkılmışdı Bu Köprü Eyledi tedîdini Fermân

O Şâha Sıdk-ı Hizmettir Sırât-ı Müstakîm Ancak

Bu Yolda İnhirâfın Müstehâsı Vâdi-î Hüsrân

Esâs-ı Dîn-ü Devlet Zâtıdır Yâ Rabb Olup Dâim

Serâpâ-yı Memâlik Sâyesinde Olsun Âbâdân

Biri Mu’cem Biri Tam İki Tarih Eyledim İnşâd

Bu Hidmet Bende-î Nâçîze Pertev Başka Bir İhsân

Esâsından Bu Cisr-î Âbâd Eyledi Sultân Mahmûd Hân / H. 1243 – M. 1833-34”

 II. Kitabe:

“Esâs-endâz-ı Bünyân-ı Kerem Abdülmecîd Hânın

İmâr-ı Mülkünün Üstâd-ı Adli Oldu Mimarı

Olaldan Menhel-î Azbü’l-mekârim Ol Şehin Ahdi

Sezâ Mânend-î Deryâ Degre Kılsa Lutfunu Cârî

O Şâhenşehirdir Elhakk Fâizü’l-hayrât âlemde

Sezâdır Kılsa Âbâdan Mülkü Böyle Âsârı

Edirne Beldesi Enhârı Üzre Cisr-î Şâhâne

Garîk-î Cûy-ı İhsân Eyledi Etrâf-ü Aktârı

Gelüp Geçdikçe Halk-ı Memleket Bu Cisr-î Şânîden

Duâ-sâz-ı Dü-bâlâ Kıldılar Evrâd-ü Ezkârı

Meriç-ü Arda Nehri ta Revân Oldukça Bu Sudan

O Şâhın Mülkünün Feyz-î İllâhî Ola Enhârı

Bu Tâk-ı Cisr-î Tarsî’ Etti Zîver İşbu Târîhim

Bu âlî Cisr Oldu Hayr-ı Sâni-î Cihândârı

Bed’: 1258 Hitâm: 1263 / M. 1842 – 1847"

18 Haziran 2016, 10:20
 YORUMLAR
 YORUM YAZ
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

 DİĞER YAZILARI
Edirne’yi unutma. - (04 Ağustos 2016, Perşembe 09:26)
SULTAN II. BAYEZİD HAN KÜLLİYESİ - (28 Haziran 2016, Salı 13:44)
Sultan Mecid – Mecidiye – Mahmudiye – Yeni – Dış – Meriç Köprüsü - (18 Haziran 2016, Cumartesi 10:20)
YALNIZGÖZ – TEKGÖZ KÖPRÜSÜ - (15 Haziran 2016, Çarşamba 10:48)
KANUNÎ – SARAY KÖPRÜSÜ - (14 Haziran 2016, Salı 10:24)
SULTAN II. BAYEZID – YENİ İMARET KOPRUSU VE BAĞLANTISI - (13 Haziran 2016, Pazartesi 10:17)
FATİH – HAS BAHÇE – CEPHANELİK – BÖNCE ve SÜVARİ KÖPRÜSÜ - (11 Haziran 2016, Cumartesi 10:23)
YILDIRIM KÖPRÜSÜ - (09 Haziran 2016, Perşembe 16:33)
Yanlış demek istemem, eksik bilgi diyelim. - (08 Haziran 2016, Çarşamba 16:17)
Yazar arşivi  
Nevser ERASLAN

Siz sınıfta kaldınız!
Çetin ÜNSALAN

Türkiye’nin petrolü…
Ali İhsan GÜRCİHAN

Bir  ölümün  hatırlattıkları !...
Buşra DENGİN

Nasıl bir gelecek?
Melek CANİKLİ

Kabak salatalı tavuk köftesi
Behiç GÜNALAN

SAROS RUHUNU TESLİM EDİYOR!..
İnci Küpeli Kız

Çünkü vakit, ömürdür…
Serap Girgin BAYKAL

AB ve Türkiye arasında neler oluyor?
Fatma BAYKO

Kırsalın türküsü
Hakan İNCİ

Edirne sosyal sorumluluk projelerinin neresinde ?
Emin İNAĞ

KOBİ'lerin Marka gücü
Altay BAYATLI

Edirne’yi unutma.
Nilgün ERMAN

Hangi Mesleği Seçmeliyim?
    Zıpkınkurt kazandı “Özür bekliyorum” dedi “Edirne’de bir kazanan var ama kaybedenler çok”
    Bakan Soylu'nun konvoyu önünde trafik kazası
    Yurda kaçak yollarla getirilen köpekler ihaleyle satılacak
    "Türkiye'de nükleer santral kurulumu geç kalınmıştı"
    TÜ'de "Temel Tasarım Sergisi" açıldı
 EDİRNE | RÖPORTAJLAR | YAZARLAR | FOTO GALERİ | VİDEO GALAERİ | Reklam | Künye | İletişim

NG Ajans Yayıncılık Reklam ve Danışmanlık Sabuni Mah.Vavlı Cami Sk.Halise Atlı İş Merkezi No :8 D:6/15 EDİRNE
Tel: 0284 214 69 19
Edirne Ahval Gazetesi resmi web sitesi ©2015 Tüm hakları saklıdır, içerik kaynak gösterilmeden kopyalanamaz.
EDIRNEAHVAL.COM ABONESİ sanalbasin.com üyesidir