“Dervişlerle Yazılan Tarih” yayında

Rumeli’nin köprüsü Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Dervişlerle Yazılan Tarih” adlı ikinci kitap Trakya Üniversitesi yayınları arasında yerini aldı.

Trakya Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Balkanların en efsanevi ve en kıymetli dervişlerinden Sarı Saltuk Gazi hakkında hazırladığı çalışmalar ile alana katkıda bulunmayı amaçlıyor. Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin geçen yıl yayımladığı “Rumeli’nin Gözcüsü Sarı Saltuk Gazi Tarih, Edebiyat ve Folklor Yazıları” adlı birinci kitaptan sonra ikinci kitap da Trakya Üniversitesi Yayınevi’nin çalışmaları arasında yerini aldı. Kitap, hem bilimsel katkı bakımından hem de cumhuriyetin üzerinde yükseldiği Türk medeniyetinin araştırılmasına sağladığı katkı nedeniyle Cumhuriyetin 100. yılı anısına bir armağan niteliği taşıyor.

Editörlüğünü Sarı Saltuk Gazi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşegül Kılıç’ın üstlendiği ve bir makale ile katkıda bulunduğu Sarı Saltuk adına hazırlanan ikinci kitap, sekiz makale ve dönemin en temel çalışmalarından biri kabul edilen Paul Wittek’in “Yazıcıoğlu Âlî’ye Göre Dobruca’nın Hıristiyan Türkleri” adlı çeviriyi de içeriyor. Makale konuları ağırlıklı olarak Sarı Saltuk Gazi özelinde olsa da bağlantılı konular da incelendi. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişinde ve özellikle de iskân ve teşkilâtlanma sürecinde Horasan erenlerinin etkisini, tasavvufî çevrelerin Tevâîf-i Mülûk denilen beylikler dönemindeki etkilerini, Saltuknâme’de Edirne ve Edirne özelinde kurulan zâviyelerin vakıflarla desteklenmesi konusunu, Müridlik-mürşidlik bağlamında Sarı Saltuk-Seyyid Mahmud Hayrani ilişkisini, Rumeli’nin fethinde ve Türkleşmesinde Abdalân-ı Rum ve Gaziyân-ı Rum’un tesirini, Horasan erenlerinden Karaca Ahmed Sultan ve Yenişehir’deki tekkesini, Rumeli tekkelerinden İskeçe Hasib Baba Tekkesi’nin mimari ve sosyo-kültürel özelliklerini, velâyetnâmelerde Seyyid Ali Sultan ile Gazi Umur Bey bağlantısını ve Osmanlı Macaristan’ına kadar ulaşan makalelerin her biri konularının uzmanı olan akademisyenlerin özgün çalışmaları olarak kitapta yerini aldı. Haber Merkezi

02 1 edited | Edirne Ahval Gazetesi
“Dervişlerle Yazılan Tarih” yayında | Edirne Ahval Gazetesi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu