En büyük bütçe yollara

İl Özel İdaresi’nin 2024 yılı bütçesi, İl Genel Meclisi’nde 800 milyon lira bütçe içi, 222 milyon lira bütçe dışı ödenekler olmak üzere toplam 1 milyar 22 milyon lira olarak belirlendi. 800 milyon liralık bütçenin 250 milyon liralık kısmı Yol ve Ulaşım Hizmetlerine ayrıldı.

Edirne İl Genel Meclisi 2024 Mali Yılı bütçe görüşmelerinde sona gelindi. Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yönetiminde gerçekleştirilen oturum, yoklama alınması ve tutanak özetlerinin okunması ile başlarken, Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından gönderilen ve daha önceden 640 milyon lira olarak belirlenen 2024 bütçesinin 800 milyon liraya yükseltilmesini ön gören talep yazısı, oy birliği ile kabul edildi.

Devamında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2024 Mali Yılı Performans Programı ve 2024 Mali Yılı bütçe taslağı hakkındaki komisyon raporları, Komisyon Başkanı Şenol Kılıç tarafından meclise aktarıldı. 2024 yılında Edirne İl Özel İdaresi tarafından yapılması planlanan projeleri, maaliyetlerini ve birimlere ayrılan bütçeleri tek tek açıklayan Komisyon Başkanı Şenol Kılıç, bütçeye ayrılan performans hedefleri maaliyetlerinin 378 milyon 945 bin 993 lira, genel yönetim giderlerinin 421 milyon 54 bin 7 lira olmak üzere toplam 800 milyon lira olduğunu açıklarken, tahsisli ve diğer ödeneklerden oluşan 222 milyon liralık bütçe dışı ödenekler ile birlikte 2024 mali yılı bütçesinin 1 milyar 22 milyon lira olduğunu aktardı. Açıklamaların ardından Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi’ndeki her bir maddeyi ve Bütçe Taslağı’ndaki her birimin alacağı ödenekleri tek tek oylamaya sundu. Oylamaya sunulan maddelerin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından İl Özel İdaresi’nin 2024 yılındaki bütçesi 800 milyon lira olarak, bütçe dışı 222 milyon liralık ödenek ile birlikte de 1 milyar 22 milyon lira olarak belirlendi.

WhatsApp Image 2023 11 27 at 16.45.19 | Edirne Ahval Gazetesi
En büyük bütçe yollara | Edirne Ahval Gazetesi

EN BÜYÜK BÜTÇE 250 MİLYON LİRA İLE YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİNE

2024 Mali Yılı bütçesinden en çok payı 250 milyon lira ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne ayrılırken, 250 milyon liralık bütçenin 157 milyon 888 bin 816 liralık kısmı bitümlü sıcak asfalt kaplama faaliyetlerine ayrıldı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 220 milyon 703 bin 471 lira ayrılırken, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 181 milyon 470 bin 330 lira, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne 120 milyon 89 bin 800 lira, Plan Proje Müdürlüğü’ne 11 milyon 875 bin 182 lira, Özel Kalem Müdürlüğü’ne 7 milyon lira, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne 4 buçuk milyon lira, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne 2 milyon 3 bin 200 lira, Hukuk Müşavirliği’ne 1 milyon 350 bin lira, Sağlık Hizmetleri’ne 650 bin lira, Yazı İşleri Müdürlüğüne 200 bin lira, ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne de 158 bin liralık bütçe ayrıldı.

HEDEFLER VE FAALİYETLER BELİRLENDİ

2024 Mali Yılı Performans Programı hakkındaki komisyon raporunda, İl Özel İdaresi’nin 2024 yılındaki hedefleri ve yapacakları faaliyetler hakkında şu bilgilere yer verildi; “Plan döneminde 65 kilometre Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama, 5 kilometre SSB Beton Kaplama, 27 kilometre 1’inci kat asfalt, 38 kilometre 2’nci kat asfalt ve 15 kilometre stabilize yol yapımı gerçekleştirilecek, yolların tamamında bakım onarım çalışması ifa edilecektir. 2024 Yılında 17 Adet iş programı ile 16 köye depo, isale, terfi hattı, Şebeke yapımı gerçekleştirilerek yıl içerisinde ihtiyaç duyulan tesislerin lokal onarımları yapılacaktır. 2024 yılında 50 köyün kanalizasyon sisteminin bakım ve onarımı, 2 köye yeni kanalizasyon yapılacaktır. Plan döneminde 20 adet göletin bakım onarımı gerçekleştirilecektir. 19 doğal arıtma tesisinin bakım ve onarımları yapılacaktır. 19 adet iş programı ile tarımsal arazi sulama kanalları projesi yapılacaktır. 2024 Yılında Yapımı devam eden ilköğretim okullarının finansmanına destek sağlanacak, ihtiyaç duyulan okulların onarımı gerçekleştirilecek. 2024 Yılında kültürel varlıklarının bakım ve onarımları yapılacak. İlimizin etkin düzeyde tanıtımına yönelik kültürel, sportif, sanatsal, bilimsel aktiviteler (toplantı, fuar, organizasyon, forum, gezi, konferans, panel, çalıştay vb.) plan döneminde her yıl artırılarak yapılacaktır. 2024 yılında Bakanlık ve diğer merkezi idare kurumlarından aktarılacak ödeneklerle talep edilecek yatırımların gerçekleştirilecek. Enerji kaynaklarının temiz ve yenilebilir enerji kullanımını arttırılacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sunulan projeler arttırılarak desteklenecek. 2024 yılında ISO 9001 Kalite Standardı Belgesi alımına yönelik çalışmalar devam edecektir. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (Eğitim, Yönetim, Bilgi Sistemi vb.) kurulumu projesine devam edilecektir. Sürdürebilir ve etkin bir iç kontrol sisteminin tesisi çalışmalarına devam edilecektir. İç denetim faaliyetlerine devam edilecektir. 2024 Yılında Yurt içi ve yurt dışı destek programlarına 2’si destek almaya hak kazanacak şekilde toplam 5 proje hazırlanacaktır.” Adem Batuhan SEVER

WhatsApp Image 2023 11 27 at 16.44.54 | Edirne Ahval Gazetesi
En büyük bütçe yollara | Edirne Ahval Gazetesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu