“Kalkınma hedeflerinde ‘su’ belirleyici olacak”

Trakya Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) tarafından gerçekleştirilen “Suya Dair” konferansı konusunda uzman araştırmacıları bir araya getirdi.

ÇEVSAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Bayrak açılış konuşmasında, “Dünyanın %75’ini kaplayan su kaynakları, dünyada canlılığın başlaması ve devam edebilmesi için en temel kaynağımızdır. Ancak, dünya nüfusunun artması, nüfusun ve su kaynaklarının homojen dağılmaması ve iklim krizinin de şiddetli etkileri nedeniyle kişi başına düşen su miktarındaki azalmanın yanında mevcut su kaynaklarındaki kalite azalması nedeniyle kullanılabilir güvenli su kaynaklarında ve miktarında azalma su krizinin şiddetini arttırmaktadır.” dedi.

Dünya’da kullanılan suyun %70’inin tarımsal üretimde, %18’inin sanayide ve %12’sinin ise yerleşimlerde kullanıldığını ve bu oranların ülkelerin sosyoekonomik yapılarına göre farklılıklar gösterdiğini belirten Bayrak, “Dünya’daki nüfusun %55’i kentlerde yaşamaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 2050’de bu oranın %68 olacağı öngörülmektedir. Birleşmiş Milletler’ in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini birbirine bağlayan ana konu olan “su” bu hedeflere ulaşmada kritik bir belirleyici olacaktır. Ancak, hızlı kentsel büyüme, iklim değişikliği ve ekonomik kalkınma, kentlere temiz su ulaştırılması ve güvenli bir çevre sağlanmasında zorlayıcı olmaktadır.” dedi.

Bayrak, “Tarımda bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan su miktarı azaldıkça üretim verimi azalmakta ve gıda güvenliği sorunu ile karşılaşmaktayız. Artık geleneksel su yönetimi yaklaşımları kentlerin çeşitli ve karmaşık ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kalmaktadır. Mevcut suyun kirletilmeden ve verimli kullanılması, atıksuyun arıtılarak yeniden kullanılması ve bütünleşik su yönetiminde önemli bir yer kaplayan sürdürülebilir yağmursuyu yönetim yaklaşımları Dünya’da yaygınlaşmaktadır.” diyerek, Suya Dair Konferansında tüm bu konuları yeniden vurgulamak üzere araştırmacıların bir araya geldiğini ifade etti.

Programda, Dr. Ahmet Cihat Kahraman “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Perspektifinden Marmara Bölgesi’ndeki Büyükşehirlerin Su/Atıksu ve Sanitasyon Yönetim Performansları”, Prof. Dr. Ayşe Handan Dökmeci “Doğa Kaynaklı Afetler Sonrası Güvenli Su Kullanımı”, Prof. Dr. Belgin Elipek “Suyun Önemi ve Sürdürülebilir Kullanımı”, Ziraat Mühendisi Rümeysa Günalp Demir “Trakya’da Uygulanan Sulama Teknikleri”, Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Bayrak “Kentlerde Yağmur Suyu Yönetimi” adlı sunumu gerçekleştirdi. Ayrıca Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Bayrak tarafından Prof. Dr. Günay Yıldız Töre’ye ait “Atıksu Geri Kazanımı, Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri” konulu çalışma sunuldu.

Program, değerlendirmenin ardından sona erdi. Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu