Trakya Verimlilik Platformu kuruldu

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Trakya’nın Verimli Kobileri Projesi 21 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başladı. Trakya Kalkınma Ajansının faydalanıcı kurum olarak yer aldığı bu proje kapsamında,   Trakya Bölgesi’nin imalat hacmi ve kalkınma potansiyeli göz önünde bulundurularak “Trakya Verimlilik Platformu” kuruldu. 22 Eylül Çarşamba günü Çorlu’da Platform paydaşlarının ve basın mensuplarının katılımı ile “Temsili Mutabakat Metni İmza Seremonisi” gerçekleşti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin gerçekleştirdiği açılış konuşmasında;  Trakya Verimlilik Platformu’nun bölgedeki KOBİ’lerin enerji ve süreç verimliliği konusunda farkındalık ve bilgilerini artırmayı, paydaşların yeşil enerji, temiz üretim konularında kapasitelerini geliştirmeyi,  kurumlar arasında işbirliği ortamı yaratmayı, paydaşların verimlilik odaklı üretim konularında kapasitelerini artırmayı amaçladığını sözlerine ekledi. Şahin, “Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; Türkiye’nin verimlilik açısından performansı gelişmiş ülkelere oranla önemli derecede düşük ancak potansiyeli oldukça yüksektir. Bu durum, ülke kaynaklarının her düzeyde tam ve etkin kullanımını ve tüm politikalarda verimlilik ilkelerinin gözetilmesi ve uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır” dedi.

Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi Takım Lideri Sayın Uğur Bitirgeç de konuşmasında; “İşletmenin sürdürülebilirliğini ve piyasada rekabet avantajını sağlamak, karlılığını arttırmak, işletmenin mevcut süreçlerinin incelenmesi ve süreç yönetimi oluşturulması ile sağlanabilir. Süreçlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin saptanması,  her bir süreç için sürekli ölçüm yapılması, ölçüm sonuçlarına göre tespit edilecek israfların önlenmesi ve verimsizliklerin iyileştirilmesi,  işletmenin amaçlanan sonuçlara erişmek için etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar. Nihayetinde ise işletmenin genel performansını arttırır” ifadelerine yer verdi.

 TRAKYA VERİMLİLİK PLATFORMU

Trakya Verimlilik Platformu, Trakya Bölgesinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sürdürülebilir sanayi politikalarının yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuş bir iş birliği ağıdır. Platform; imalat sanayinde kaynak verimliliğinin artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması, yenilenebilir enerjiye geçişin desteklenmesi, atıkların çevreye olan etkilerini azaltarak katma değer sağlayacak endüstriyel simbiyoz ve benzeri eko-verimlilik çalışmalarıyla yeşil ekonomiye geçişi kolaylaştıracak araçların bölgede yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütmektedir.

Avrupa Birliği’nin “Avrupa Yeşil Mutabakatı- EU Green Deal”, politikaları ile uyumlu olarak Platform,   makro düzeyde imalat sanayinde kaynakların verimli kullanımını yaygınlaştırmayı, yeşil/yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve bu sayede bölgenin rekabetçiliğini artırmayı hedeflemektedir. 11 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Avrupa Yeşil Yeşil Mutabakatı iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Mutabakatın odak noktası daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaktır. Avrupa Birliği bu mutabakat ile 2050’ye kadar net sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeyi (karbon nötr), ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırılmasını ve sadece bir bölgenin değil, tüm dünyanın bir bütün olarak kalkınmasını hedeflemektedir.

Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi”, Platform aracılığıyla 3 yıl içerisinde Trakya Bölgesi’nde rekabetçi sektörler olarak belirlenen 8 ana sektörde* faaliyet gösteren 300’den fazla KOBİ’ye birebir ziyaretler, süreç ve enerji etütleri gerçekleştirecek, danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunacaktır. Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi, 2.917.750 € bütçesi ile 2021-2024 yılları arasında KOBİ’lerin bilinçli büyümesine, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına ve Trakya’da imalat sektörünün gelişmesine önemli katkıda bulunacak. Haber Merkezi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu